Polityka prywatności - Supercar Club
Ikona logowania

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejszy dokument pod nazwą „Polityka prywatności” ma na celu ochronę danych osób korzystających ze strony www.supercarclub.pl.
Strona www.supercarclub.pl jest prowadzona przez Supercar Club Poland Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydziale XII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371426.

Prywatność naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, dzięki czemu dowiecie się Państwo:

  1. jakie rodzaje informacji pozyskujemy i jakimi sposobami;
  2. do czego przeznaczymy lub wykorzystamy pozyskane informacje;
  3. o prawie wglądu do pozyskanych informacji, ich modyfikacji oraz usunięcia.

Rodzaje pozyskiwanych informacji

Dane zebrane od Państwa są wykorzystywane jedynie na cele określone w niniejszej Polityce Prywatności lub wskazane użytkownikowi bezpośrednio przed pozyskaniem tych danych, w tym w szczególności na cele funkcji konkretnego formularza.

Komunikacja między Państwa komputerem a systemem może w niektórych sytuacjach odbywać się z wykorzystaniem protokołu SSL (Secure Socket Layer) – czyli być zaszyfrowana. Dbamy o bezpieczeństwo naszych baz danych, które są dostatecznie chronione przed dostępem osób trzecich.

Informacje pozyskujemy poprzez:

  1. dobrowolne ich wprowadzanie przez użytkownika w formularzach;
  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies;
  3. gromadzenie logów serwera WWW.

ad 1)

Chronimy dane naszych użytkowników, które są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby korzystania ze strony www.supercarclub.pl. Nie udostępniamy żadnym osobom trzecim jakichkolwiek danych zebranych za pomocą strony www.supercarclub.pl za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Supercar Club Poland S.A. na podstawie odrębnych umów, w szczególności podmiotów prowadzących serwisy obsługujące płatności oraz innych podmiotów – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Do danych osobowych przekazywanych poprzez formularze udostępniane na stronie www.supercarclub.pl zaliczają się przede wszystkim: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej. W przypadkach prawem przewidzianych dane osobowe mogą być umieszczane w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

ad 2)

Aby dostarczać usługi na możliwie najwyższym poziomie oraz dostosowywać treści do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników korzystamy z tzw. ciasteczek (cookies) oraz logów systemowych. O sposobie w jakim wykorzystujemy cookies piszemy w naszej Polityce plików cookies.

ad 3)

Logi serwera WWW mogą zawierać informacje o parametrach technicznych połączenia i odwiedzanych podstronach. Informacje techniczne to przede wszystkim: czas zapytania HTTP, adres IP użytkownika, błędy http, adres strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), informacja o użytej przeglądarce internetowej. Informacje te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb bezpieczeństwa oraz statystyki odwiedzin.

Przeznaczenie pozyskiwanych informacji

Dane podawane przez Państwa na stronie www.supercarclub.pl są wykorzystywane jedynie w celu nawiązania z Państwem kontaktu drogą poczty elektronicznej bądź innymi środkami komunikacji na odległość i przedstawienia oferty naszej spółki. Dane te w szczególności nie są udostępniane osobom trzecim.

Logi serwera

Przekazanie danych przez stronę www.supercarclub.pl za pomocą któregokolwiek z udostępnionych na tej stronie formularzy nie pozbawia użytkownika prawa wglądu, weryfikacji oraz modyfikacji danych, a także ich usunięcia zgodnie z postanowieniami ustaw z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Aby usunąć dane użytkownika z bazy należy wysłać e-mail na adres info@supercarclub.pl oraz podać zakres danych do usunięcia.