Plan Połączenia - Supercar Club
Ikona logowania

Plan Połączenia

PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO – PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE

Zarządy Supercar Club Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (Polska) oraz SCC Events a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy), niniejszym w dniu 27 lutego 2023r. podają do publicznej wiadomości uzgodniony pisemnie w dniu 23 lutego 2023r. Plan połączenia transgranicznego.

Szczegółowe informacje o połączeniu oraz na temat każdej ze spółek biorących udział w połączeniu znajdują się w poniżej opublikowanych plikach


Správní rady Supercar Club Poland S.A. se sídlem ve Varšavě (Polsko) a SCC Events a.s. se sídlem v Ostravě (Česká republika), tímto dne 27.2.2023. zveřejnit, písemně odsouhlaseno dne 23. února 2023. Plán přeshraniční fúze.

Podrobné informace o fúzi ao každé ze společností zúčastněných na fúzi naleznete v níže zveřejněných souborech

 

1) PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO_ PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE_Opublikowany 27.02.2023r. 

2) Załącznik nr 1 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej_Opublikowany 27.02.2023r.

3) Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Spółki Przejmującej uzasadniające Połączenie_Opublikowany 27.02.2023r.

4) Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Spółki Przejmowanej uzasadniające Połączenie_Opublikowany 27.02.2023r.

5) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01.01.2023 r._Opublikowany 27.02.2023r.

6) Załącznik nr 5 – Oświadczenie  o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01.01.2023 r. _Opublikowany 27.02.2023r.

7) Załącznik nr 6 – Projekt Uchwały Spółki Przejmowanej o Połączeniu_Opublikowany 27.02.2023r.

8) Załącznik nr 7 – Projekt Uchwały Spółki Przejmującej o Połączeniu_Opublikowany 27.02.2023r.

9) Zawiadomienie dla akcjonariuszy i wierzycieli art. 123 Dyrektywy__Opublikowany 27.02.2023r.

10) Zawiadomienie o planowanym Połączeniu

11) Opinia z Badania Planu Połączenia POLSKA

12) Opinia z badania Planu Połączenia CZECHY

13) Opinia z badania Planu Połączenia CZECHY

14) II Zawiadomienie