Górski Driving Camp - zamówienie - Supercar Club
Ikona logowania

ZAMÓWIENIE

GÓRSKI DRIVING CAMP
20-26 MAJA 2024

  Imię i nazwisko:

  Adres e-mail:

  Numer PESEL (dane do polisy):

  W które dni chcesz z nami jeździć?

  Hotel?

  Kiedy check-in i check-out? (dotyczy tylko noclegu w bazie klubowej)

  Osoby towarzyszące niejeżdżące (liczba, imię i nazwisko)?

  Dojazd i powrót?

  Którymi autami chcesz jeździć?

  Uwagi i życzenia (godziny odbioru z lotniska, dieta, itp.)?

  Warunki udziału:

  oraz akceptuję:
  Ogólne Warunki Ubezpiczenia OC działalności eventowej i wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną wynikającą z polisy ubezpieczeniowej Organizatora nr 1064430016.

  Rezerwacja udziału wiąże się z zapłatą:
  a. 40% ceny udziału – płatne bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;
  b. 60% ceny udziału – płatne na 14 dni przed terminem Wydarzenia.
  Ww. zapłata zostanie pobrana z mojego konta punktowego lub zostanie rozliczona na podstawie osobnej faktury VAT.
  Koszt odwołania udziału wiąże się z utratą dotychczas wpłaconej ceny zgodnie z ww. ppkt a i b.

  Organizatorem Wydarzenia jest EJ207 sp. z o.o., ul. Świeradowska 47, 02-662, Warszawa (dalej: Organizator) na zlecenie Supercar Club Poland S.A.

  Administratorem danych osobowych jest Supercar Club Poland S.A. z siedzibą w 00-844 Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji jest dobrowolna zgoda, bez której nie jest możliwy zapis uczestnika w wydarzeniu.

  18